Eget forlag: www.redwoodtable.dk
Udgiv din bog fx på saxo.com. Interviews, research, ghostwriting, korrektur, layout og produktion.

 

Christian
McIlquham

Schmidt